Przeskocz do treści

archiwum

 27 czerwca 2017r. odbyła się  Majówka w Geovicie na zakończenie roku akademickiego.

Uczciliśmy Jubileusz 600-lecia Serocka

W dniu 14 czerwca 2017r. na zaproszenie Serockiej Akademii Seniora przybyły do Serocka delegacje seniorów z Legionowa, Nasielska, Nieporętu, Wieliszewa i Jabłonny aby razem ze społecznością serockich seniorów uczcić Jubileusz 600-lecia nadania praw miejsckich Serockowi.

Uroczyste powitanie gości odbyło się w Ratuszu. W imieniu władz miasta i gminy przybyłych powitali: Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Tadeusz Kanownik oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Lutomirski.

W uroczystości uczestniczył również wicestarosta Powiatu Legionowskiego Jerzy Zaborowski, który witając zebranych pogratulował serockim seniorom inicjatywy zorganizowania takiego spotkania. Prezes Akademii Mirosława Sujkowska w swym wystąpieniu podkreśliła, że w Serocku rozwija się prężnie ruch seniorki: oprócz Serockiej Akademii Seniora od lat istnieje Klub Aktywnego Seniora, działa też Rada Seniorów.

Goście obejrzeli film historyczno-promocyjny o Serocku, po czym udali się na zwiedzanie miasta. Ze względu na ograniczony czas nasi goście mogli zwiedzić tylko najważniejsze miejsca: Wzgórze Barbarka, Kościół oraz Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich. Spacer zakończył się wizytą w Klubie Aktywności Społecznej. Seniorzy podziwiali miasto i byli pod wrażeniem zachodzących w nim zmian.

Po przerwie obiadowej goście ora seroccy seniorzy wysłuchali wykładu Jacka Żukowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowanego "Życie z rzeki i nad rzeką". Z zainteresowaniem słuchaliśmy o zajęciach dawnych mieszkańców Serocka: o wikliniarstwie, plecionkarstwie, budowie tratw i łodzi. Przedstawione w prezentacji szkice i zdjęcia budziły podziw słuchaczy.

Zwieńczeniem naszego festynu był koncert "Powróćmy jak za dawnych lat". Słuchaliśmy pięknych i znanych piosenek polskich, francuskich i innych w znakomitym wykonaniu pary wokalistów Wojciecha Bardowkiego i Magdaleny Tunkiewicz. Było lirycznie, wzruszająco, wspólny śpiew, bisy i kwiaty dla wokalistów - wspaniała muzyczna uczta dla serockich seniorów oraz zaproszonych gości.

Zorganizowanie tej uroczystości na takim poziomie było możliwe dzięki organizacyjnemu i finansowemu wsparciu Miasta i Gminy Serock oraz Starostwa Powiatowego w Legionowie.

7 czerwca 2017r. odbyły się Warsztaty ogrodnicze w Nowej Wsi.

6 czerwca 2017r. odbył się wykład M. Kurowskiej "Chcieć to znaczy móc - poznaj siebie" w Klubie Aktywności Społecznej.

2 czerwca 2017r. odbył się wyjazd do Ciechanowca gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii

27 maja 2017r. uczestniczyliśmy wraz z członkami rodzin w Korowodzie z okazji Wojciechowego Świętowania.


Serocka Akademia Seniora w korowodzie 600-lecia

W piękne sobotnie popołudnie 27 maja uczestniczyliśmy w korowodzie z okazji święta Patrona Serocka. Korowód stanowił część obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi. Razem ze społecznością naszej gminy szliśmy w barwnym, historycznym korowodzie i bawiliśmy się na festynie. Entuzjazm i radość ujęły nam lat.
W tym roku w naszym korowodzie wzięła udział liczna grupa Panów - dziękujemy im za to.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

25 maja 2017r. odbył się wyjazd do Teatru Studio Buffo w Warszawie na "Wieczór francuski".

http://www.studiobuffo.com.pl/spektakl/view/33/WIECZOR-FRANCUSKI

Niezapomniany wieczór w teatrze Buffo

Seniorzy z Serocka 25 maja spędzili piękne chwile na WIECZORZE FRANCUSKIM            w teatrze Buffo. Janusz Józefowicz, Janusz Stokłosa, Natasza Urbańska oraz wielu utalentowanych młodych artystów wprowadzają widzów w świat piosenki francuskiej i zapraszają do wspólnej zabawy.
Na koncercie usłyszeliśmy znane melodie francuskie m.in. Les Champs-Elysees, Belle, Milord, Paroles, Paroles, Voyage, Tombe le neige, Cathedrale. Były też tańce francuskie z kankanem w roli głównej.
Poczęstowani winem i rozbawieni śpiewaliśmy z artystami, tańczyliśmy „Kaczuszki”  a bisom nie było końca.
Był to wspaniały, niezapomniany majowy wieczór, który będziemy długo wspominać.

23 maja 2017r. odbył się wykład dr A. Raszewskiego "Polska oczami cudzoziemców" w Klubie Aktywności Społecznej.

Program zdrowotny „Zaskoczeni wiekiem”

Seniorzy mogą skorzystać z programu zdrowotnego "Zaskoczeni wiekiem" realizowanego przez Goldenmed w Serocku w ramach Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej "Zdrowy Powiat".

Program jest dedykowany dla osób, które ukończyły 60 rok życia mają nadwagę lub otyłość oraz chorują na choroby przewlekłe: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, choroba wieńcowa, cukrzyca, hiperlipemia, choroba zwyrodnieniowa stawów, nowotwór.

Jak udało nam się ustalić w ramach programu będą przeprowadzone badania i konsultacje medyczne, opieka dietetyka oraz gimnastyka rehabilitacyjna.

Szczegóły dotyczące warunków uczestniczenia w programie, odpłatność oraz zapisy w Goldenmedzie w Serocku.

5 kwietnia 2017 r. odbyły się warsztaty ogrodnicze "Pamiętajcie o ogrodach" w Klubie Aktywności Spolecznej. Warsztaty poprowadziła Pani Henryka Owczarczyk.

23 marca 2017 r. odbył się wyjazd do Muzeum Żydów Polskich w Warszawie.

Seroccy seniorzy odwiedzili 23 marca br Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Inicjatywa zorganizowania tego szczególnego wyjazdu powstała w Serockiej Akademii Seniora już jesienią ubiegłego roku.
Czekaliśmy cierpliwie na termin, bo MUZEUM cieszy się ogromnym powodzeniem.
Były dwie grupy, obie z przewodnikiem. Przez 2 godziny zwiedziliśmy wystawę stałą pod nazwą "1000 lat dziejów polskich Żydów". Poznawaliśmy i podziwialiśmy nowoczesne ekspozycje opowiadające o kulturze i dziedzictwie polskich Żydów.
Zaczęliśmy od poznania legendy o przybyciu Żydów na polską ziemię, wiemy teraz skąd nazwa POLIN, (znaczy: to jest dobre miejsce), poznawaliśmy kulturę, obyczaje i obrzędy społeczności żydowskiej.
Szczególne wrażenie wywarła na nas wspaniała rekonstrukcja wnętrza Synagogi. Pracowało przy niej w sumie 300 rekonstruktorów, w tym duża grupa wolontariuszy. Dla nas z Serocka to ważny akcent historyczny, bowiem właśnie w naszym mieście do II wojny światowej żyła liczna społeczność żydowska, była również Synagoga. Znaleźliśmy potwierdzenie tego faktu na mapie przedstawiającej lokalizacje drewnianych Synagog na ziemiach polskich.
Kolejne sale to burzliwe wydarzenia sprzed wieków, czas zagłady w czasie II wojny światowej, aż do czasów współczesnych.
Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że warszawskie MUZEUM POLIN zostało w 2016 roku wybrane spośród 100 innych placówek muzealnych i otrzymało tytuł EUROPEJSKIE MUZEUM ROKU. Uważamy, że w pełni zasługuje na to szczególne wyróżnienie.

Elżbieta Dygasiewicz

16 marca 2017r. odbył się wykład ,,Samorząd i budżet gminy" w Klubie Aktywności Społecznej.

W dniu 16 marca 2017 r. mieliśmy spotkanie z Panem Burmistrzem Sylwestrem Sokolnickim, który mówił na temat samorządu i budżetu gminy.
Pan Burmistrz wspominał początki tworzenia samorządu na terenie gminy, jako czas pełen wyzwań ale i entuzjazmu dla wprowadzanych zmian. Samorząd gminy mógł wreszcie decydować o tym, co można zrobić dla poprawy warunków życia mieszkańców. Doskonale pamiętamy jak wyglądało nasze miasto i gmina przed 25 laty - potrzeby były więc ogromne.
W przedstawionej prezentacji szczególnie interesująca była struktura dochodów i wydatków gminy na bieżący rok.
Zachodzące zmiany, poprawa warunków bytowych spowodowały, że przybywa mieszkańców, ośrodków wczasowych, hoteli, czego rezultatem jest wzrost wpływów do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości i podatku PIT. Pan Burmistrz podkreślił, że mieszkańcy gminy płacą podatki, odsetek niezapłaconych zobowiązań jest niewielki.
Rozmawiano również o planowanych zmianach przepisów dotyczących skrócenia kadencyjności burmistrzów oraz powołania metropolii warszawskiej i konsekwencji stąd wynikających dla samorządności.
W dyskusji seniorzy podkreślali, że dla każdego z nas ważne jest to jak rozwija się nasz gmina, bo tu żyjemy i tu jest nasza mała ojczyzna.
Spotkanie z Panem Burmistrzem było dla nas bardzo ważne i potrzebne, wyposażeni w wiedzę o samorządzie i budżecie gminy staliśmy się bardziej świadomymi obywatelami gminy.
Dziękując Burmistrzowi za spotkanie słuchacze Serockiej Akademii Seniora wyrazili potrzebę cyklicznych spotkań z władzami samorządowymi.